Særlige fag

Kultur og livskundskab (KLK) og kunst, håndværk og design (KHD)

På Kvikmarkens Privatskole har vi to særlige fag, som går på tværs af flere fag, og som giver eleverne muligheder for nye spændende perspektiver og tværfaglig læring. 

Forældre kan orientere sig om fagenes konkrete indhold for årgang og skoleår på ForældreIntra.

Kultur og livskundskab 

Kultur og livskundskab (KLK) er Kvikmarkens Privatskoles kulturfag fra 1. til og med 6. klasse. Undervisningen udgør 1 lektion om ugen. 

Faget læner sig op ad fælles mål for kristendomskundskab, men vi ønsker et bredere kulturfag, der har ligeså meget fokus på andre religioner, filosofi, kultur og historie som kristendom. 

Kultur og livskundskab tager afsæt i vores værdier om demokrati, rummelighed og tolerance. Med faget ønsker vi at udvide elevernes viden om kulturer, religioner, værdier mv. og skabe grobund for konstruktive samtaler om menneskers forskellige levevis. 

Kunst, håndværk og design

Kunst, håndværk og design er Kvikmarkens Privatskoles tværfaglige praktiske og kreative projektfag for 4. til og med 6. klasse. Undervisningen udgør 3 lektioner om ugen for 4. og 5. klasse og 2 lektioner om ugen for 6. klasse. 

Faget fokuserer på kreative processer fra idé til færdigt produkt med mulighed for at involvere både kunst, håndværk og design. Eleverne bliver klogere på materialer, udformning og håndværkdiscipliner. I KHD er der altid to lærere til stede, så vi kan have flere værksteder åbne på samme tid, og der er god tid til at hjælpe og vejlede den enkelte elev. 

Vi har flere opdaterede værkstedslokaler og kan bl.a. kaste os over projekter, som involverer håndarbejde, sløjd, metalsløjd eller billedkunst. 

Særlige fag 3