Årets gang

Traditioner på Kvikmarkens Privatskole

Sommer (efter sommerferien)

På årets første skoledag mødes elever og klasselærere (undtagen begynderklasse) i klassens nye lokale og hilser på hinanden. Derefter er der fællessamling for alle i salen, hvor vi synger sammen, og der bliver budt velkommen til det nye skoleår. 

Begynderklasserne har første skoledag dagen efter de andre klasser. 

Læs mere om skolestart.

Den første fredag i september bliver hele skolen forvandlet til et marked, hvor hver klasse har en bod med kaffe, kage eller underholdning. Sensommermarkedet er en dejlig tradition helt tilbage fra skolens begyndelse, hvor forældre, bedsteforældre, søskende og andre interesserede er velkomne til hyggeligt samvær, konkurrencer og optræden. 

Eleverne bruger to undervisningsdage på at forberede markedet. Vi anser markedet som et oplagt tværfagligt forløb, hvor eleverne lærer om kommunikation, organisering, ansvar, kreativitet og samarbejde. 

Skolens forældre plejer at være søde til at engagere sig ved fx at bage kage eller medbringe præmier til boderne. 

Overskuddet fra sensommermarkedet går til Kvikmarkens Privatskoles rejsefond, som hvert år yder tilskud til 9. klassernes sprog- og kulturlejrskole, og som bestyrelsen løbende uddeler af til aktuelle formål.

Efterår

Anden sidste fredag inden efterårsferien er der motionsdag for alle elever. 

Der er tradition for, at begynderklasse til 6. klasse leger halefangeleg i Hareskoven. 

7. til 9. samles om andre aktiviteter i nærområdets sportsfaciliteter. Tidligere har udskolingseleverne fx været i dansestudie, spillet badminton og bowlet.

Vinter

Hver december måned opfører den ene af fjerdeklasserne årets juleforestilling. Alle har en rolle i at planlægge, opsætte og afvikle forestillingen. Det kan fx være som lydtekniker, assistent, rekvisitør eller skuespiller. 

Klassen bruger undervisningstiden på at forberede teaterforestillingen. Vi anser det som et tværfagligt projekt med rigtig gode muligheder for at træne samarbejde og kreativitet samt lære om drama, udtryk, sang og musik. Frem til forestillingen er der øveuge i salen. 

Forestillingen spiller to gange: En gang for forældre og en gang for skolens øvrige elever.

I begyndelsen af december er der julehygge for alle på Kvikmarkens Privatskole. 

Om morgenen synger lærerne elever ind med julesange, og dagen begynder med varm kakao, børnegløgg og pebernødder. 

Klasserne hygger og klipppeklistrer, og i løbet af dagen mødes vi i salen til fællessang og julehistorier. De mindre klasser konkurrerer om at lave den længste guirlande, mens de større kårer det flotteste klasselokale.

D. 13. december samles hele skolen i salen for at se årets luciaoptog. Det er begge klasser på én årgang, som går optoget, og både drenge og piger deltager. 

Udover den klassiske luciasang synger vi andre julesange, og der er tradition for at slutte optaget af med en sjov nissesang.

Sidste dag inden juleferien er der juleafslutning for hele skolen. Klasserne julehygger i klasselokalerne, og alle mødes i salen for at synge sammen og ønske hinanden god juleferie.

Se skolens ferieplan.

Kvikmarkens Privatskole er medlem af Dansk Skoleskak. Sidste dag inden vinterferien deltager vi i Skolernes Skakdag. I løbet af vinteren står to af skolens lærere for jævnlig skaktræning i pauserne i hal-området som forberedelse til dagen. 

Udover at kunne spille et af verdens ældste og mest kendte spil, lærer skakspillet eleverne om kommunikation, strategi og at aflæse andre mennesker. 

Eleverne spiller med hinanden på tværs af alder og klassetrin og lærer børn at kende fra andre klasser. På den måde bidrager skakspillet til at understøtte flere af skolens vigtige værdier som tryghed, nærhed og respekt og tolerance.

Fredagen før fastelavnssøndag holder vi fastelavn for alle elever til og med 5. klasse. Udskolingen kan også være med, hvis de selv tager initiativ til at arrangere fastelavnsaktiviteter. 

Vi samles i salen, hvor børnene går catwalk i deres kostumer (hvis de har lyst), vi slår katten af tønden, og der er underholdende indslag eller optræden.

Forår

Den fjerdeklasse, som ikke har spillet juleforestilling, spiller i stedet en forårsforestilling. Processen er ligesom ved juleforestillingen.

Den første torsdag i marts er tidligere elever fra Kvikmarkens Privatskole inviteret til gammel elevfest. Vi udveksler historier fra gamle dage, og der er mulighed for en rundvisning, så man kan se, hvordan skolen ser ud i dag.

9. klasserne sætter rammerne for en hyggelig aften ved at pynte salen op og sælge drikkevarer.

Overskuddet fra festen går til 9. klassernes sidste skoledag.
Følg med på Kvikmarkens Privatskoles Facebookside, hvor vi inviterer, når næste gammel elevfest nærmer sig.

Den første fredag i marts er vi med til at markere Skolernes Trivselsdag, som organisationerne Red Barnet og Skole og Forældre står bag. 

På Kvikmarkens Privatskole arbejder vi aktivt med trivsel  og inklusion hele tiden, men vi vil gerne bruge dagen til at sætte ekstra fokus på trivsel sammen med alle vores elever. 

Lærerne kan vælge, om de vil arbejde med Red Barnets materiale til dagen. 

Det ligger dog fast på Kvikmarkens Privatskole, at alle klasser skal:

  • arbejde med klassens regler, som sikrer et godt fysisk og psykisk læringsmiljø. Klassen vurderer i fællesskab, om reglerne fungerer, og om noget skal laves om. 
  • tale om skolens antimobbestrategi, hvad den indeholder, og hvordan den understøtter skolens værdier
  • rydde op og gøre rent i klassen for at sikre gode fysiske rammer for trivsel. 
  • deltage i fællessamling, hvor vi taler om trivselsdagens formål, hører historer og synger sange, der relaterer sig til trivsel.
     

Dagen ligger i tråd med Kvikmarkens Privatskoles værdier – bl.a. tryghed, nærhed, ansvarlighed og respekt og tolerance.

Trivelsdagen er en kort dag, hvor alle elever har fri klokken 13.

I april er der gallafest for 7. til  9. klasserne. Elevrådet planlægger festen og pynter salen flot op. 

Alle trækker i fint tøj, og der er både lanciers, snacks, underholdning, konkurrencer og hyggeligt samvær på programmet.

Gallafesten er med til at udvikle et godt fællesskab i udskolingen, hvor de unge mennesker kan føle sig trygge i fællesskabet på tværs af klasser.

Alle elever får en fri-lektion og en sodavand, når skolens smukke kirsebærtræ springer ud, og børnene kan aflevere en udsprungen kirsebærgren på skolens kontor. 

Læreren kan bestemme, hvad fri-lektionen skal bruges til. Det kan fx være sjove udendørs aktiviteter eller hygge i klassen.

I maj måned inden de skriftlige prøver fejrer vi sidste skoledag for 9. klasserne. 

Afgangseleverne klæder sig ud, underholder resten af skolen i salen og kaster med karameller fra amfitrappen. Dagen byder også på rundboldkamp mod lærerne og slutter med vandkamp for alle, der har lyst til at være med.

 

Skolens fødselsdag

Kvikmarkens Privatskole blev stiftet d. 25. maj 1966. Hvert år markerer vi skolens fødselsdag ved at spise is. På runde fødselsdage gør vi noget ekstra særligt ud af dagen.

Kvikmarkens Privatskole blev stiftet d. 25. maj 1966. Hvert år markerer vi skolens fødselsdag ved at spise is. På runde fødselsdage gør vi noget ekstra særligt ud af dagen.

Sommer (inden sommerferien)

Den sidste onsdag inden sommerferien dimitterer årets afgangsklasser. Dimissionen er en traditionsrig aften med musik, sang, uddeling af prøvebeviser og taler fra bestyrelse, skolens ledelse, lærere og elever. 

Bagefter er der reception for forældre og afgangselever, hvor vi kan ønske tillykke, god sommer og god vind.

Den sidste fredag inden sommerferien tager eleverne fra begynderklasse til 8. klasse afsked med det gamle skoleår og gør klar til det nye ved at hygge og rydde op i klasselokalerne samt “flytte ind” i klassens nye lokale. 

Vi mødes til fællessamling i salen for at ønske hinanden god sommerferie med sang, musik, elevoptræden og fortællinger fra lærerne. 

Afgangseleverne er velkomne, hvis de har lyst. 

Det sker også på Kvikmarkens Privatskole