Trivsel

Bevægelsesforløb giver bedre trivsel og fællesskab

Alle har godt af at bevæge sig i løbet af dagen. Det gør os sundere, gladere, stærkere og gør det lettere at koncentrere sig om at lære. 

Derfor uddanner vi på Kvikmarkens Privatskole lærerne til at bruge bevægelse som en del af undervisningen og i det forebyggende trivselsarbejde. Det kan fx være i form af ‘brain breaks’, som aktiverer kroppen og giver hjernen en pause i timerne. 

Bevægelsesforløb for inklusion, relationer, trivsel og læring

Til klasser, der har særligt behov for hjælp til at udvikle læringsmiljøet og trivslen i klassen, har vi udviklet det pædagogiske forløb “Bevægelse, der styrker, inklusion, adfærd og trivsel”.

Forløbet planlægges i samarbejde med bevægelsesvejleder, AKT-vejleder og klasselæreren. Det er en kobling mellem socialt arbejde i klassen, udvikling af elevernes læringsadfærd og forskellige fysiske aktiviteter i idrætssalen.

Eleverne får løbende feedback og vejledning. Forældrene involveres i forløbet til forældremøder, ugebreve mv., hvor der sideløbende indkaldes til individuelle skole-hjem-samtaler efter behov.

mini-trivsel-kvikmarken-skole-70
“Det fungerer godt, at folk er forskellige. Så er der nogen, der ved noget om alt, og man lærer også at være sød over for andre, som er anderledes end en selv”

Linus, 6. klasse

mini-trivsel-kvikmarken-skole-40

Bevægelsesvejleder skræddersyer forløb til klassen

Kvikmarkens Privatskole har en uddannet bevægelsesvejleder, som er tovholder på “Bevægelse, der styrker”, og som hjælper lærerne med at tilrettelægge og afvikle bevægelsesforløb i klasserne. 

Forløbet tilrettelægges efter klassens udfordringer. Det kan fx være med fokus på: 

  • Teambuilding gennem fysiske øvelser: Eleverne lærer at lytte til andres ideer, blive i opgaven selvom den er svær, at supplere hinanden og samarbejde.
  • Gruppedynamikker: Vi observerer og kortlægger klassens adfærdsmønstre og dynamikker ved at tage dem ud af den vante undervisningssituation og stille dem fysiske opgaver. Herefter lægger lærer og bevægelsesvejleder en handleplan. 
  • Motorik og kognitive evner: Eleverne styrker motorik, kondition, selvtillid, selvværd og kognitive evner gennem bevægelse i undervisningen. Det kan være ved inddragelse af bevægelse i klassen som brain breaks, løb for at hente opgaver eller andre øvelser, som stimulerer samarbejde, evnen til at lytte mv.

Resultaterne taler for sig selv

Vi oplever, at “Bevægelse, der styrker” skaber rigtig gode resultater og succesoplevelser i klasserne og for den enkelte elev. 

Den enkelte får en øget bevidsthed om, hvad deres krop kan, bedre selvværd, selvtillid og en positiv selvopfattelse. Eleverne lærer nye former for idræt og bevægelse at kende, styrker sin motorik, evne til at forhandle, tage initiativ, give udtryk for følelser og leve sig ind i andre. 

Klassen kan gennem bevægelse ændre negativ adfærd, mindske uro og skabe bedre kommunikation, sammenhold, klassekultur og accept af hinanden.