Afgangsprøver

9. klasses afsluttende prøver på Kvikmarkens Privatskole

Det er obligatorisk for alle afgangselever at afslutte deres skolegang på Kvikmarkens Privatskole med afgangsprøver. Skolen afholder afgangsprøver på samme vilkår som folkeskolerne. 

Tidspunkt for afgangsprøver

Kvikmarkens Privatskole følger Børne- og Undervisningsministeriets prøveplan

De skriftlige prøver ligger fra begyndelsen til midten af maj, mens de mundtlige og praktiske prøver ligger fra slutningen af maj til slutningen af juni. 

Prøvefag på Kvikmarkens Privatskole 

Kvikmarkens Privatskole følger Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer for prøvefag

Hvert år skal afgangseleverne op i mundtlig og skriftlig dansk, skriftlig matematik, mundtlig engelsk samt en mundtlig fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi. 

Derudover udtrækkes der hvert år to prøvefag: en fra den humanistiske og en fra den naturfaglige fagblok. Udtræksprøverne kan enten være mundtlige eller skriftlige. 

Fysiske rammer for afgangsprøverne

På Kvikmarkens Privatskole afholder vi skriftlige prøver i idrætssalen, mens mundtlige prøver bliver afholdt i udskolingens klasselokaler. 

Vi følger Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer for afholdelse og tilladte hjælpemidler. Eleverne bliver orienteret om regler, krav og hjælpemidler inden prøverne.

Afgangsprøver på særlige vilkår

Elever kan blive tilkendt retten til at aflægge afgangsprøver på særlige vilkår. Det gælder fx ved ordblindhed eller vurdering fra kommunens PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning). 

I de tilfælde følger vi Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer for prøver på særlige vilkår

Hvis en elev må udeblive fra en prøve grundet sygdom, er skolen forpligtet til at afholde en sygeprøve. 

Afgangsprøver med programmet ExamCookie

Alle elever skal bruge programmet ExamCookie ved både skriftlige og mundtlige prøver og eksamener.

ExamCookie er et simpelt program der monitorerer elevers computeraktivitet under en eksamen for at sikre at eksamen foregår efter gældende regler. Programmet sikrer at elever ikke kan anvende ikke-tilladte hjælpemidler under en eksamen.

ExamCookie registrerer al aktivitet på computeren, dvs. aktive URL-adresser, processorer, clipboard, og tager skærmdumps ved større skærmændringer.

Skolens eksamensansvarlige har fuldt overblik over den aktivitet der foregår på elevernes computere. Efter en eksamen sorterer programmet automatisk elevernes data, og det viser enhver kommunikation med omverdenen eller brug af ikke-tilladte hjælpemidler.

Formålet med ExamCookie er at give skolen mulighed for at forebygge og opdage eksamenssnyd samt forebygge elevers uretmæssige beskyldning om snyd.

Det er obligatorisk at benytte ExamCookie under eksamener.

Årsprøver og projektopgave

Vi afholder årsprøver i 8. klasse, så eleverne får erfaring med prøveformen. 

På Kvikmarkens Privatskole er der også projektopgave hvert år fra 6. til 9. klasse, så eleverne bliver fortrolige med formen, inden de skal aflægge afgangsprøve i projektopgave i 9. klasse. 

afgang