Værdier

Skolens værdigrundlag

Vores værdier er et solidt fundament og en vigtig del af hverdagen på Kvikmarkens Privatskole. De seks kerneværdier blev formuleret af forældre og lærere, da skolen blev grundlagt i 1966, og i dag gennemsyrer de stadig læringen og måden, vi er sammen på.

Tryghed

Skolen skal være et rart sted at være for alle. Vi forventer, at både børn og voksne taler ordentligt og hjælper hinanden, så alle kan trives. Vi har valgt en lav klassekvotient med max 20 børn i hver klasse, så alle børn oplever at blive set og hørt. Den lave klassekvotient betyder også, at vi kan give det enkelte barn den nødvendige tid og opmærksomhed for at sikre hans eller hendes positive udvikling.

Læs mere om trivsel

Nærhed

Vi kender hinanden og tager os af hinanden – både børn og voksne. Vi har et fælles ansvar for, at alle føler sig velkomne på skolen, uanset om man er gæst eller har sin daglige gang her. Eleverne kan til enhver tid komme til en voksen, hvis de har behov for snak, trøst eller feedback. De ansatte har en løbende tæt og tillidsfuld sparring med hinanden, ligesom forældre altid kan komme til lærere, pædagoger og ledelse.

Læs mere om pædagogik i skolen

Ansvarlighed

Børn og voksne på Kvikmarkens Privatskole har et fælles ansvar for, at skolen er et godt sted at være. Det betyder, at vi alle sammen passer på både hinanden og på skolen. Derfor er eleverne også med til den daglige oprydning i klasselokaler og fællesarealer.

Læs mere om skolens faciliteter

Demokrati

Ansatte og elever har indflydelse på forhold og beslutninger, der vedrører dem. I undervisningen arbejder vi med, hvordan et demokrati fungerer, og hvilke muligheder og forpligtelser, der følger med at være en del af demokratiet. Som en del af vores eget demokrati kan elever melde sig ind i elevrådet, der repræsenterer elevernes interesse i møder med lærere og ledelse.

Læs mere om skoledagen

Respekt og tolerance

Uanset hvem man er, eller hvor man kommer fra, fortjener man at blive mødt med respekt og tolerance. Vi forventer, at alle på skolen husker at tænke på andre end blot sig selv, respekterer hinandens forskelligheder, gør sig umage for at være gode kammerater, taler ordentligt og ikke overskrider hinandens grænser ved fx at slå eller tale nedsættende. Den gensidige respekt er det fundament, trivslen på skolen hviler på.

Læs mere om inklusion

Faglighed

Det er vigtigt for os, at vores elever får en god grunduddannelse, som kan bidrage til, at de udvikler sig til vidende, selvstændige og kreative mennesker. Hver elev lærer med udgangspunkt i sit niveau og forudsætninger, men vi arbejder fokuseret for, at alle udvikler sig, uanset udgangspunktet. Vi tilstræber at danne børn og unge mennesker, der kan tage ansvar for sit eget liv og være med til at påvirke samfundets udvikling fra en demokratisk og humanistisk grundholdning.

Læs mere om læringsprincipper

Tryghed

Skolen skal være et rart sted at være for alle. Vi forventer, at både børn og voksne taler ordentligt og hjælper hinanden, så alle kan trives. Vi har valgt en lav klassekvotient med max 20 børn i hver klasse, så alle børn oplever at blive set og hørt. Den lave klassekvotient betyder også, at vi kan give det enkelte barn den nødvendige tid og opmærksomhed for at sikre hans eller hendes positive udvikling.

Læs mere om trivsel

Nærhed

Vi kender hinanden og tager os af hinanden – både børn og voksne. Vi har et fælles ansvar for, at alle føler sig velkomne på skolen, uanset om man er gæst eller har sin daglige gang her. Eleverne kan til enhver tid komme til en voksen, hvis de har behov for snak, trøst eller feedback. De ansatte har en løbende tæt og tillidsfuld sparring med hinanden, ligesom forældre altid kan komme til lærere, pædagoger og ledelse.

Læs mere om pædagogik i skolen

Ansvarlighed

Børn og voksne på Kvikmarkens Privatskole har et fælles ansvar for, at skolen er et godt sted at være. Det betyder, at vi alle sammen passer på både hinanden og på skolen. Derfor er eleverne også med til den daglige oprydning i klasselokaler og fællesarealer.

Læs mere om skolens faciliteter

Demokrati

Ansatte og elever har indflydelse på forhold og beslutninger, der vedrører dem. I undervisningen arbejder vi med, hvordan et demokrati fungerer, og hvilke muligheder og forpligtelser, der følger med at være en del af demokratiet. Som en del af vores eget demokrati kan elever melde sig ind i elevrådet, der repræsenterer elevernes interesse i møder med lærere og ledelse.

Læs mere om skoledagen

Respekt og tolerance

Uanset hvem man er, eller hvor man kommer fra, fortjener man at blive mødt med respekt og tolerance. Vi forventer, at alle på skolen husker at tænke på andre end blot sig selv, respekterer hinandens forskelligheder, gør sig umage for at være gode kammerater, taler ordentligt og ikke overskrider hinandens grænser ved fx at slå eller tale nedsættende. Den gensidige respekt er det fundament, trivslen på skolen hviler på.

Læs mere om inklusion

Faglighed

Det er vigtigt for os, at vores elever får en god grunduddannelse, som kan bidrage til, at de udvikler sig til vidende, selvstændige og kreative mennesker. Hver elev lærer med udgangspunkt i sit niveau og forudsætninger, men vi arbejder fokuseret for, at alle udvikler sig, uanset udgangspunktet. Vi tilstræber at danne børn og unge mennesker, der kan tage ansvar for sit eget liv og være med til at påvirke samfundets udvikling fra en demokratisk og humanistisk grundholdning.

Læs mere om læringsprincipper