Kommunikation

Kommunikation mellem skole og hjem på Kvikmarkens Privatskole

Kommunikation i dagligdagen mellem skole og hjem foregår altid i tråd med skolens
værdier:

Respekt - Tolerance - Ansvarlighed - Tillid - Tryghed og Nærhed

Vi tilstræber at have et generelt højt og løbende informationsniveau til hjemmet i
dagligdagen, så forældre og elev ved hvad de kan forvente af skolen – og hvad skolen forventer af forældre/elev.

To gange om året afholder vi skole-hjem-samtaler. To gange årligt afholdes der
forældremøde med inddragelse af kontaktforældrene i klassen.

Der er én skole-hjemsamtale og ét forældremøde i 9. klasse.

Den løbende kontakt i dagligdagen, udover hente-bringe situationen, foregår via
Forældreintra.

Vi opfordrer forældre til at henvende sig til personalet ved spørgsmål, undren, eller
bekymring vedrørende elevens dagligdag. Henvendelser skal omhandle eget barn.

Personalet henvender sig ligeledes til hjemmet, når det er nødvendigt.

Ved undren eller egentlige bekymring tages kontakt til klasseteamet eller den lærer/
pædagog, som er tættest på eleven.

Læreren/pædagogen kender både eleven, dagligdagen og problemet/situationen bedst og er derfor mest kvalificeret til at hjælpe. Henvendelsen forventes afklaret og løst i et tillidsfuldt samarbejde mellem de professionelle voksne, forældre og elev

Daglig kommunikation mellem skolens ansatte og forældre foregår via Forældreintra.
Telefonopkald er almindelig praksis efter forudgående aftale. Personalets telefonnumre fremgår ikke af Forældreintra. Benyt derfor Forældreintra for aftale tid for telefonsamtale eller kontakt skolens kontor i åbningstiden. De kan hjælpe med at give besked.

Ved lejrskoler informeres der om, hvilket telefonnummer der kan benyttes i perioden, ellers går kontakten via skolens kontor.

Fysiske breve benyttes i begrænset omfang og kun hvis nødvendigt. Det kan fx være
mellem kontor og forældre.

I forhold til almindelige dagligdags situationer, episoder, konflikter og elevreaktioner
arbejdes der pædagogisk i et samarbejde med den enkelte elev, med gruppen og klassen.

Direkte kontakt fra skolen til hjemmet om dagligdagen aftager med elevens alder i forhold til et øget ansvar hos eleven om selv at informere hjemme. Dette vurderes naturligvis alt efter bekymringsgrad.

Udover ved skole-hjemsamtalerne informeres forældre altid, hvis vi fra skolens side
vurderer, det er nødvendigt for det videre arbejde med elevens læring og trivsel.

Kommunikation på Forældreintra

Vi ønsker at fremme det gode samarbejde mellem skole og hjem via en tydelig
forventningsafklaring angående kommunikationen:

  • Beskedfunktionen på Forældreintra anvendes primært til meddelelser, afklaringer,
    kort information og koordinering af aftaler samt praktiske oplysninger. Beskeder
    omhandler eget barn.
  • Anmodning om fri i enkelte lektioner stiles til klasselærerne/faglærerne.
  •  Anmodning om fri hele skoledage stiles til skolelederen.
  • Henvendelser til klassens lærere rettes altid til hele klasseteamet. Andre relevante lærere/pædagoger sættes på beskeden. Sæt altid begge klasselærere på beskeden hver gang.
  • En mail på ForældreIntra kan forventes besvaret efter 5 arbejdsdage. Lærer/pædagog og forældre kan aftale mere intensiv mailkorrespondance i perioder med fokus på en elev. Vær opmærksom på længere responstid fra skolens ansatte ved særlige situationer som sygdom, kurser, deltagelse i lejrskoler, prøveperioden, fri eller ferie.

Vi ønsker at bidrage til, at den beskrevne kommunikationsvej lever aktivt i
hverdagen, positivt styrker samarbejdet og bidrager til tydelighed i kommunikationsvejen vi følger mellem skole og hjem. Udgangspunktet fra både hjem og skole er at henvende sig imødekommende og med en positiv og løsningsorienteret intention.

Med ønske om godt samarbejde.

Tak for jeres støtte!

Med venlig hilsen
Kvikmarkens Privatskole