Klub for 4. og 5. klasse

Fællesskab med andre lokale børn og unge

Kvikmarkens Privatskole har ikke vores eget klubtilbud, men elever i 4. og 5. klasse kan gå i den kommunale skoleklub hos Club 222 på Buddingevej 222. 

Her er rig mulighed for at dyrke sjove fritidsaktiviteter, tage på sommerkoloni eller andre udflugter. I skoleklubben kan eleverne også møde jævnaldrende fra Vadgård Skole og få nye venner på tværs af skoler.

Overgang fra SFO til klub

Eleverne begynder i klub d. 1. juni det år, de går i 3. klasse. Det er vigtigt for os at sørge for en god og tryg overgang fra SFO til klub, og derfor begynder vi stille og roligt indslusningen allerede fra april måned samme år. 

Børnene besøger skoleklubben sammen med pædagoger fra SFO’en. Vi deltager i sjove, fællesskabende aktiviteter som fodboldturnering eller X Factor og får en forsmag på, hvordan hverdagen er, når man går i klub. 

Vi benytter også besøgene til at tale om emner som: Hvordan man kommer ned til klubben? Hvordan gebærder man sig i trafikken på vej ned til klubben? Hvordan sørger man for at have nogen at gå sammen med til klubben og nogen at hænge ud med, når man er i klubben?

Fra maj måned må elever, som skal begynde i klub, tage på besøg i klubben uden voksne (med forældrenes tilladelse).