Antimobbestrategi​

Nej tak til mobning på Kvikmarkens Privatskole

På Kvikmarkens Privatskole arbejder vi hver dag for, at alle på skolen trives og er trygge. Vi hjælper eleverne med at danne solide fællesskaber og rammer for gode relationer, så vi i videst muligt omfang kan forebygge – fremfor behandle – mobning.

Det gør vi blandt andet med samtaler, fællesskabende aktiviteter og målrettede indsatser for klassernes og den enkelte elevs trivsel. Vi gør os umage for at have gode relationer på tværs af alder, køn og interesser – og vi er stolte af det fællesskab, der findes på Kvikmarkens Privatskole.

Men! Når man er så mange mennesker samlet hver dag, finder mobning desværre af og til alligevel sted. Når det gør, tager vi selvfølgelig hånd om situationen med det samme og sørger for at følge op bagefter sammen med børn, forældre og lærere. 

Hvad gør vi, når vi oplever mobning?

Når vi oplever eller har mistanke om mobning, forholder vi os både til de direkte involverede elever og til den samlede elevgruppe. Vi tilpasser naturligvis indsatsen til den konkrete situation, men i udgangspunktet følger vi denne 7-trinsprocedure:

  1. Alle med gang på skolen forpligter sig til at fortælle klasselæreren om tegn på mobning. Klasselæreren taler med de involverede elever – først hver for sig – derefter sammen. 
  2. Møde mellem skole og forældre til den eller de elever, der bliver mobbet. Sammen aftaler vi en handleplan og en plan for opfølgning.
  3. Vi kontakter mobberens/mobbernes forældre for at informere, afklare og evt. aftale et møde. 
  4. Vi opfordrer den elev eller de elever, der oplever mobning til at fortælle om eventuelle nye overgreb til en tryg voksen på skolen. Klasselæreren er desuden aktivt opsøgende.
  5. Hvis mobningen fortsætter, inddrager klasselæreren en af skolens AKT-koordinatorer (Adfærd, Kontakt og Trivsel), som bidrager med metode, forløb og redskaber. Ledelsen kan orienteres. 
  6. Involverede forældre inddrages yderligere af klasselærer og AKT-koordinator. 
  7. Hvis mobningen endnu ikke et stoppet, overtager skolens ledelse ansvaret.

Forældrenes rolle i at forebygge og stoppe mobning

På Kvikmarkens Privatskole forventer vi, at forældre bakker op om skolens værdier og forældregruppens fælles beslutninger

Som forældre er I jeres barns vigtigste rollemodel, og derfor er det vigtigt at være bevidste om jeres eget sprog, indstilling til skolen, lærere og klassekammerater mv. 

Vi forventer, at forældre er med til at skabe de bedste forudsætninger for, at barnet trives. Det gør I bl.a. ved at sørge for, at barnet får nok søvn, sund mad, og at I har en tillidsfuld relation, så I lægger mærke til, hvis barnet mistrives i skolen. 

Vi forventer, at forældre altid henvender sig barnets nærmeste voksen på skolen, hvis der er tvivl eller tegn på mistrivsel.

Antimobbe-strategi

Antimobbestrategi

Vil du vide mere om, hvordan vi forebygger og håndterer mobning på Kvikmarkens Privatskole?

Læs vores antimobbestrategi her.