IT i undervisningen

Digital dannelse og kommunikation

IT er en helt naturlig del af børnene og de unges hverdag – og det er det også i skoledagen på Kvikmarkens Privatskole. Som skole ser vi et vigtigt ansvar i at være med til at sikre elevernes digitale dannelse og kompetencer. 

Skolens tilgang til IT

På Kvikmarkens Privatskole har vi en positiv og anerkendende tilgang til IT og digitale læremidler. Vi bruger digitale medier, når det giver mening, men sætter tydelige rammer overfor eleverne, så det ikke bliver forstyrrende elementer i undervisningen. 

Digitale devices og sociale medier er noget, vores børn og unge møder alle vegne. Derfor ser vi det på Kvikmarkens Privatskole som en vigtig del af elevernes sociale og faglige dannelse, at de lærer at gebærde sig trygt og kompetent i den digitale verden. 

Vi følger med i forskningen på området, og på hvert klassetrin arbejder vi – afhængigt af børnenes alder og modenhed – med emner som kommunikation, digitale arbejdsredskaber, mobning og trivsel. 

Computere, iPads og activeboards

IT og digitale læremidler er en integreret del af undervisningen på Kvikmarkens Privatskole. Det betyder bl.a., at klasselokalerne er udstyret med interaktive tavler, der kan bruges til at vise præsentationer, se film eller skrive noter og forklaringer.

Elever fra begynderklasse til 3. klasse bruger skolens computere eller iPads, når der er behov for at inddrage digitale læremidler mv. i undervisningen. 

Elever fra 4. til 9. klasse skal selv medbringe en bærbar computer (på eget ansvar). 

Retningslinjer for digitale medier

Computere, smartphones og sociale medier kan være sjove og berigende. Men både skole, elev og forældre har et ansvar for, at de bliver brugt på en måde, som er god for alle. 

Læs skolens retningslinjer for digitale medier.