Priser

Forældrebetaling

Forældrebetaling

Priser pr måned i 12 måneder for 2023

Skole:

For 1 barn 2.006 kroner

For 2. barn 1.706 kroner

For yderligere søskende på skolen 1.606 kroner

SFO:

For 1 barn 1.320,00 kroner

For yderligere søskende 990 kroner

 

Læs om mulighed for at søge om friplads. 

Indmeldelsesgebyr og ventelistegebyr

Ventelistegebyr 300 kroner

Indmeldelsesgebyr 1.500 kroner

Skriv jeres barn på ventelisten her.

Udgifter til lejrskoler og computer

Lejrskoleudgift fra begynderklasser til 8. klasser er højst hvad der svarer til 1 måneds skole-forældrebetaling.

Lejrskoleudgift 9. klasse er højst hvad der svarer til 2 måneders skole-forældrebetaling.

Derudover skal forældre afsætte penge til en computer, da eleverne skal medbringe egen PC fra 4. klasse

Eleverne skal være dækket af egen indbo- ulykkesforsikring og rejseforsikring.