Priser

Forældrebetaling

Forældrebetaling

Priser pr måned i 12 måneder for 2024

Skole:

For 1 barn 2.075 kroner

For 2. barn 1.765 kroner

For yderligere søskende på skolen 1.660 kroner

SFO:

For 1 barn 1.375 kroner

For yderligere søskende 1.035 kroner

Læs om mulighed for at søge om friplads. 

Førskoleordning (juni og juli før skolestart):

For hver måned 3.450* kroner

*Der opkræves dog kun 1.375 kroner pr måned idet forudbetalte skolepenge modregnes.

Indmeldelsesgebyr og ventelistegebyr

Ventelistegebyr 300 kroner

Indmeldelsesgebyr 1.500 kroner

Skriv jeres barn på ventelisten her.

Udgifter til lejrskoler og computer

Lejrskoleudgift fra begynderklasser til 8. klasser er højst hvad der svarer til 1 måneds skole-forældrebetaling.

Lejrskoleudgift 9. klasse er højst hvad der svarer til 2 måneders skole-forældrebetaling.

Derudover skal forældre afsætte penge til en computer, da eleverne skal medbringe egen PC fra 4. klasse

Eleverne skal være dækket af egen indbo- ulykkesforsikring og rejseforsikring.