Fagene

Kultur og livskundskab (KLK) og kunst, håndværk og design (KHD)

På Kvikmarkens Privatskole har vi to særlige fag, som går på tværs af flere fag, og som giver eleverne muligheder for nye spændende perspektiver og tværfaglig læring. 

Forældre kan orientere sig om fagenes konkrete indhold for årgang og skoleår på ForældreIntra.

Kultur og livskundskab 

Kultur og livskundskab (KLK) er Kvikmarkens Privatskoles kulturfag fra 1. til og med 6. klasse. Undervisningen udgør 1 lektion om ugen. 

Faget læner sig op ad fælles mål for kristendomskundskab, men vi ønsker et bredere kulturfag, der har ligeså meget fokus på andre religioner, filosofi, kultur og historie som kristendom. 

Kultur og livskundskab tager afsæt i vores værdier om demokrati, rummelighed og tolerance. Med faget ønsker vi at udvide elevernes viden om kulturer, religioner, værdier mv. og skabe grobund for konstruktive samtaler om menneskers forskellige levevis. 

Kunst, håndværk og design

Kunst, håndværk og design er Kvikmarkens Privatskoles tværfaglige praktiske og kreative projektfag for 4. til og med 6. klasse. Undervisningen udgør 3 lektioner om ugen for 4. og 5. klasse og 2 lektioner om ugen for 6. klasse. 

Faget fokuserer på kreative processer fra idé til færdigt produkt med mulighed for at involvere både kunst, håndværk og design. Eleverne bliver klogere på materialer, udformning og håndværkdiscipliner. I KHD er der altid to lærere til stede, så vi kan have flere værksteder åbne på samme tid, og der er god tid til at hjælpe og vejlede den enkelte elev. 

Vi har flere opdaterede værkstedslokaler og kan bl.a. kaste os over projekter, som involverer håndarbejde, sløjd, metalsløjd eller billedkunst. 

Fælles mål

Kvikmarkens Privatskole følger de nationale Fælles Mål for folkeskolens fag og emner. Vi lægger os i vid udstrækning op ad læseplanerne for Fælles Mål.

Timefordelingsplan

Alle fag opfylder Børne- og Undervisningsministeriets minimumstimetal for undervisningen for at sikre den nødvendige tid til læring og fordybelse i alle fag.

Her kan du se, hvordan timerne på Kvikmarkens Privatskole aktuelt fordeler sig.

 

 

Bg.

1.2.3.4.5.6.7.8.9.
Dansk 11109777777
Klassens tid 

1

1111111

1

Matematik 

5

55555555
Engelsk 

2

2233333

3

Idræt 

2

2211222

2

Svømning    

1

1

    
Historie   

1

222

2

  
Historie/Samfundsfag        

4

4

Kultur og livskundskab (KLK) 

1

1

1

1

1

1

   
Musik 

1

12221   

Billedkunst/

Kunst, håndværk og design (KHD)

 

2

2233

2

   
Natur og teknologi  

2

222

4

   
Geografi       

2

2

2

Biologi       

2

2

2

Fysik       

2

2

2

Tysk/Fransk      

2

33

4

Valgfag       

2

  
Begynderklasse

25

         
I alt

25

2526272828303131

32

Særlige fag 3