Ledige stillinger

Vil du være en del af Kvikmarkens Privatskole?

Her kan du se stillingsopslag, når der er ledige stillinger på Kvikmarkens Privatskole.

Du er også altid velkommen til at sende en uopfordret ansøgning på [email protected].

Skolepædagog til Kvikmarkens Privatskole

Attraktiv stilling som begynderklasseassistent og SFO-pædagog, fuldtids fastansættelse.

Tiltrædelse pr. 1. august 2021

Kvikmarkens Privatskole søger en skolepædagog som brænder for det pædagogiske arbejde med de mindste børn i skolen, både som begynderklasseassistent i en af skolens begynderklasser (0. klasse) og som pædagog i skolens SFO.

Som begynderklasseassistent på Kvikmarkens Privatskole samarbejder man tæt med begynderklasseteamet om at sikre alle elevers læring, trivsel og udvikling. Man er medansvarlig i hele skolestartsforløbet for at sikre den gode overgang og skoleopstart. Begynderklasseassistenten har 11-15 ugentlige lektioner i begynderklassen sammen med en af de to begynderklasselærere samt eftermiddage i skolens SFO. Du vil blive en del af vores skolestartsraket (0. og 1. klasse team), hvor vi arbejder tæt sammen om det fælles mål, at skabe trygge rammer og motivation for læring og social udvikling for vores elever, i et læringsmiljø der bygger på faglighed, nærhed, ansvarlighed, respekt og tolerance for alle børn.

Vi kan tilbyde:

 • En velfungerende arbejdsplads med godt kollegafællesskab både fagligt og socialt.
 • En skole med et godt ry i lokalområdet.
 • En skole der har fokus på læringsmål og samarbejde.
 • Humor, engagement og holdninger til børn og pædagogik.
 • En positiv og udviklet samarbejdskultur blandt lærere og pædagoger.
 • Gode muligheder for faglig og personlig udvikling af team og den enkelte.
 • En tosporet skole med 20 børn i hver klasse.

Vores forventninger til dig:          

 • Du er uddannet pædagog, gerne med erfaring eller kendskab til begynderklassebørn og indskolingsarbejde.
 • Du er engageret og struktureret i dit arbejde og har høje faglige ambitioner.
 • Du er en holdspiller og vægter kollegial sparring.
 • Du er motiveret og nysgerrig på børns trivsel, læring og udvikling.
 • Du er kompetent i relations-arbejde og klasserumsledelse.
 • Du er robust og omstillingsparat.
 • Vi ser gerne, at du har uddannelse eller viden og erfaring med inklusionsarbejde og/eller to-sprogspædagogik.
 • Det er et plus hvis du har lyst og evne til at kunne stå for musik og sang med børnene i indskolingen.

Læs mere om Kvikmarkens Privatskole på www.kvikmarken.dk

Løn og ansættelse sker efter fællesoverenskomst mellem Danmarks Privatskoleforening, Bupl og FSL.

Har du lyst til at høre mere om den ledige stilling, så kontakt pædagogisk leder, Pia Thorsen eller skoleleder, Rikke Pazdecki på tlf. 39696344.

Ansøgningen sendes til [email protected] så vi har den senest d. 23. juni kl. 12.00.

Vi afholder ansættelsessamtaler løbende

Vi glæder os til at høre fra dig.

Engageret skolepædagog søges til Kvikmarkens Privatskole (30 timer)

Vi søger en engageret motiveret skolepædagog til SFO og en 1. klasse til fastansættelse på 30 timer ugentligt på Kvikmarkens Privatskoles pr. 1. august 2021.

Vil du være en del af en mellemstor skole med i alt 400 elever, hvor vi kender og bekymrer os om hinanden. Hvor vi er ambitiøse omkring læring, pædagogik og trivsel og samarbejder om at få skolens værdier til at leve i hverdagen: Faglighed, Tryghed, Nærhed, Ansvarlighed, Demokrati, Respekt og Tolerance. Og hvor vi hver dag gør os umage for at sikre et godt og udviklende læringsmiljø og arbejdsmiljø for børn og voksne, Så er det dig vi har brug for på Kvikmarkens Privatskole. Som skolepædagog vil du efter sommerferien blive primær pædagog for en 1. klasse med 20 dejlige børn og arbejde tæt sammen med klasseteamet om at sikre elevernes trivsel, læring og udvikling. Du vil desuden være i SFO om eftermiddagen og være med til at sikre pædagogisk tilbud for alle børn med spændende og sjove aktiviteter for SFO’ens børn.

Vores forventninger til dig:    

 • Du arbejder professionelt og ansvarligt både alene og i samarbejde. Du tager medansvar for det pædagogiske tilbud og er optaget af at skabe den røde tråd for børnene i dagligdagen.
 • Du har gode relationskompetencer, arbejder struktureret og ved at meget af det pædagogiske arbejder hviler på relationsarbejde og tydelige rammer og forventninger.
 • Du er uddannet pædagog og brænder for arbejdet med børn i alderen 6-10 år.
 • Du er en god kollega, der er motiveret og vægter arbejdsglæde, engagement og samarbejde højt.
 • Du har positive kommunikative egenskaber, der gør dig i stand til at kommunikere med børn, forældre og kolleger.
 • Det er en fordel hvis du har pædagogiske færdigheder inden for enten special pædagogik, musik, bevægelse eller teater

Vi kan tilbyde:

 • Humor, engagement og holdninger til læring og pædagogik.
 • Udviklende og tætte samarbejder med lærere og pædagoger
 • En velfungerende skole med et godt arbejdsmiljø der lever vores værdier.
 • Gode, hjælpsomme og omsorgsfulde kolleger.
 • En skole med et godt ry i lokalområdet.
 • To-sporet skole med 20 elever i hver klasse.
 • Engageret forældre og et tæt skole/hjem samarbejde.

SFO’en udgør den daglige pædagogiske ramme for 160 dejlige og forskellige børn.

Skolen ligger tæt ved Buddinge Station i Søborg, Gladsaxe Kommune.

Læs mere om Kvikmarkens Privatskole på www.kvikmarken.dk

Løn og ansættelse efter fællesoverenskomst mellem BUPL og skoleforeningerne ved frie grundskoler

Har du lyst til at høre mere om den ledige stilling, så kontakt afdelingsleder i indskolingen, Pia Thorsen eller skoleleder, Rikke Pazdecki på tlf. 39696344.

Ansøgningen sendes til [email protected] så vi har den senest 21. juni 2021 kl. 12.00. Skriv Pædagog i emnefeltet.

Vi holder løbende ansættelsessamtaler.