Ledige stillinger

Vil du være en del af Kvikmarkens Privatskole?

Her kan du se stillingsopslag, når der er ledige stillinger på Kvikmarkens Privatskole.

Du er også altid velkommen til at sende en uopfordret ansøgning på [email protected].

Kompetent og engageret dansk- og klasselærer til 2. årgang i primært dansk og engelsk

Fuldtidsstilling med tiltrædelse pr. 1. januar 2022 eller hurtigst muligt.

Kvikmarkens Privatskole søger en lærer, som brænder for at arbejde med elever i mellemskolen (2.-5.kl) og for sine fag, dansk og engelsk samt kan undervise i billedkunst og kulturfag.

Du vil i skoleåret 21/22 blive en del af 2. årgangsteam, som er knyttet til 2./4. klasse klyngeteam, hvor du samarbejder tæt med kompetente kolleger om at skabe trygge og udviklende læringsmiljøer for vores elever, der bygger på faglighed, nærhed, ansvarlighed, respekt og tolerance.

Kvikmarkens Privatskole er en mellemstor privatskole i Gladsaxe med to spor på alle årgange fra begynderklasse til 9. klasse. Vi prioriterer små klasser med højst 20 elever i hver klasse, så der er god tid og opmærksomhed til den enkelte elev.

Vi kan tilbyde:

 • En velfungerende arbejdsplads med godt kollegafællesskab både fagligt og socialt.
 • Gode muligheder for faglig og personlig udvikling i teamsamarbejdet og for den enkelte.
 • En skole hvor gode initiativer og idéer kan vokse.
 • En positiv og udviklet samarbejdskultur blandt lærere og pædagoger.
 • En skole der har fokus på elevernes læring og udvikling af sociale kompetencer.
 • Humor, engagement og holdninger til børn og pædagogik.
 • Motiveret og engageret forældresamarbejde

Vores forventninger til dig:    

 • Du er uddannet lærer, med linjefag i dansk og engelsk, og kan undervise i andre skolefag.
 • Du er motiveret for at arbejde med aldersgruppen i 2.-5. klasse.
 • Du vægter samarbejde og kollegial sparring højt.
 • Du er engageret og nysgerrig på børns trivsel, læring og udvikling.
 • Du er stærk i relationsarbejde og tydelig klasserumsledelse.
 • Du kan tage ansvar som klasselærer og kan indgå i et konstruktivt forældresamarbejde.

Eleverne på Kvikmarkens Privatskole får et fundament at stå på, der består af solid faglighed og livsduelighed. Vi arbejder hver dag for at skabe et miljø, som fremmer den gode læring hos alle. Det betyder ikke, at alle skal kunne eller lære det samme, men at alle skal udfordres, udvikle sig og opleve succeser.

Kvikmarken Privatskole har en aktiv og engageret forældregruppe, kompetente og engagerede ansatte og en synlig ledelse. På Kvikmarkens Privatskole gør alle sig umage for at sikre trivsel og læring for både elever og ansatte.

Læs mere om Kvikmarkens Privatskole på www.kvikmarken.dk

Løn og ansættelse sker efter fællesoverenskomst mellem Danmarks Privatskoleforening og Frie skolers lærerforening og ud fra principperne i Ny Løn

Har du lyst til at høre mere om den ledige stilling, så kontakt:

Afdelingsleder i indskolingen, Pia Thorsen på telefon: 2023 2909

eller skoleleder, Rikke Pazdecki på telefon 2163 7166

Ansøgningen sendes til [email protected] Skriv ”lærer 2. årgang” i emnefeltet.

Ansøgningsfrist er 18. november 2021 kl. 12.00.
Der afholdes samtaler mandag og tirsdag i uge 47.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Kvikmarkens Privatskole
Kvikmarken 7
2860 Søborg