Ledige stillinger

Vil du være en del af Kvikmarkens Privatskole?

Her kan du se stillingsopslag, når der er ledige stillinger på Kvikmarkens Privatskole.

Du er også altid velkommen til at sende en uopfordret ansøgning på [email protected].

Som pædagog på Kvikmarkens Privatskole, kan du se dig selv være en del af et skolemiljø med en engageret, ambitiøs og ansvarsfuld kollegagruppe, både socialt og fagligt, hvor du er med til sikre at vores elever trives, lærer og udvikler sig i en sjov og motiverende hverdag.  Dette på en skole hvor teamsamarbejde, dialog, sparring, vejledning og handling i tæt samarbejde med kolleger, forældre og ledelsen, er en naturlig del af din hverdag. Du vil om eftermiddagen i SFO igangsætte spændende aktiviteter, værksteder og lege for og med vores elever, samt varetager daglige praktiske gøremål samt om formiddagen i skolen er du bl.a. på udeskole, arbejder med klassetrivsel og understøtter læringsmiljøet og daglig undervisningen, også på den årlige lejrskole og anderledes dage.

Vi søger en skolepædagog der indgår i klasseteam omkring en 1. klasse, og som følger klassen til 3. klasse og sikrer trygge overgang og sammenhæng mellem skole og SFO. Stillingen er en fastansættelse på 30 timer ugentligt, til ansættelse hurtigst muligt. Der er mulighed for at aftale fuldtid, hvis du besidder andre kompetencer, der kan komme i spil i skoledagen, f.eks. undervise i et skolefag.

Kvikmarkens Privatskole er en velfungerende to-sporet, udviklingsorientret skole med professionelt og kompetent personale, dygtige elever og engagerede forældre, med vores værdier som ledestjerne for den måde vi laver skole og omgås hinanden på.

SFO’en udgør den daglige pædagogiske ramme for 160 dejlige og forskellige børn og 9 voksne.

Vi kan tilbyde:

 • En skole der har fokus på elevernes læring og trivsel i trygge og motiverende rammer.
 • Gode muligheder for faglig og personlig udvikling af teams og den enkelte medarbejder.
 • En skole hvor gode initiativer og idéer kan vokse og udfolde sig.
 • Motiveret og engageret forældresamarbejde.
 • En skole med 2 spor med max 20 børn i hver klasse.
 • Vi ligger tæt på mange gode faciliteter, som vi gør brug af i SFO, f.eks. svømmehal, fodboldbaner, legepladser, skoven og søer.
 • Vi har god tilgængelighed med offentlig transport. Vi ligger lige ved Buddinge station.

Vores forventninger til dig:    

 • Er faglig dygtig pædagog der motiveres for arbejdet med børn i alderen 5-9 år.
 • Du vægter professionelt og forpligtende samarbejde og kollegial sparring højt.
 • Du er engageret og nysgerrig på børns trivsel, læring og udvikling i både skole og SFO.
 • Du motiveres af at planlægge og igangsætte sjove og spændende aktiviteter i SFO.
 • Du handlingsorienteret og en to-do’er.
 • Du er stærk i relationsarbejde og har kendskab til klasserumsledelse.
 • Du kan tage ansvar som klassepædagog og kan indgå i et konstruktivt forældresamarbejde.

Læs mere om vores gode skole på www.kvikmarken.dk

Løn og ansættelse sker efter fællesoverenskomst mellem Danmarks Private skoler, BUPL og Frie Skolers Lærerforening og ud fra principperne i Ny Løn.

Ansøgningen sendes til [email protected] så vi har den senest d. 24. marts 2023. Skriv ”Pædagog” i emnefeltet. Vi holder løbende ansættelsessamtaler, så send os gerne din ansøgning med det samme.

Vil du høre mere om den ledige stilling så kontakt skolen på 39696344 og tal med Pædagogisk leder Pia Thorsen eller Skoleleder Rikke Pazdecki.

Vi glæder os til at høre fra dig.