Lovpigtigt materiale

Dokumenter og links

Antimobbestrategi

Evaluering

Nøgletal
Se nøgletal om karakterer, overgang til ungdomsuddannelse mv. på Uddannelsesstatistik

Slutmål, delmål og undervisningsplaner
Kvikmarkens Privatskole følger Børne- og Undervisningsministeriets Fælles Mål

Tilsynserklæring
Tilsynserklæring (2019/20)
Tilsynserklæring (2018/19)
Tilsynserklæring (2017/18)

Tilsynsførende
Skolens tilsynsførende, Bent Gangelhof – valgt senest 2019

Trivselsmålinger
Trivselsmåling 2. og 3. klasse (efterår 2017)
Trivselsmåling 4. til 9. klasse (efterår 2017)

Vedtægter

Værdigrundlag

Årsrapporter og regnskab
Revisionsprotokol 2019
Årsrapport 2019
Årsrapport 2018

Her finder du de dokumenter, som er lovpligtige for frie grundskoler skoler at offentliggøre på skolens hjemmeside.