Velkommen til Kvikmarkens Privatskole

En skole med fokus på faglighed og trivsel

Kvikmarkens Privatskole er en mindre privatskole i Gladsaxe med to spor på alle årgange fra begynderklasse til 9. klasse. Vi prioriterer små klasser med højst 20 elever i hver klasse, så der er god tid og opmærksomhed til den enkelte elev. 

Faglighed og trivsel går hånd i hånd

Kvikmarkens Privatskole har hverken rod i politik eller religion. Til gengæld gennemsyrer vores seks værdier (tryghed, nærhed, ansvarlighed, demokrati, respekt og tolerance og faglighed) alt, hvad vi gør. 

Siden begyndelsen har det været en mærkesag, at trivsel og faglighed vægter lige i vores hverdag. Vi tror på, at børn og unge lærer bedst, hvis de har det godt – både med sig selv og i fællesskabet. 

Derfor bruger både elever og voksne på Kvikmarkens Privatskole en del tid på at tale om fællesskaber, forskelligheder og rummelighed, og vi arbejder målrettet med tiltag, som er med til at skabe trivsel for alle eleverne. 

Det er fx førskoleforløb, et rigtig godt samarbejde mellem skole og SFO, hyggelige traditioner, et trivsels- og bevægelsesprojekt, antimobbestrategi, ambitiøs inklusionsindsats og et stærkt og vigtigt samarbejde med skolens forældre.

Solid faglighed og god læring for alle

Noget af det, eleverne får med i rygsækken fra Kvikmarkens Privatskole, er en solid faglighed. Vi arbejder hver dag for at skabe et miljø, som fremmer den gode læring hos alle. Det betyder ikke, at alle skal kunne eller lære det samme, men at alle skal udfordres, udvikle sig og opleve succeser. 

Vi arbejder med differentieret undervisning for at møde det enkelte barn på hans eller hendes faglige niveau og læringsstil, så undervisningen bliver så udbytterig som muligt. Vi følger aktivt med i forskning om pædagogik og læring, og vi videreuddanner løbende vores lærere, så de hele tiden bliver endnu dygtigere undervisere.

Læs mere om skolens pædagogik eller læringsprincipper og uddannelse af lærere. 

Vi glæder os til at møde jer!

Skal vi tale sammen?

Vi vil altid meget gerne møde forældre og elever, som overvejer, om Kvikmarkens Privatskole er noget for jer. 

Ring meget gerne på 39 69 63 44, og lad os tage en snak. 

Eller besøg os næste gang, der er åbent hus.