Udeskole

Læring og oplevelser i “den virkelige verden”

I udeskolen flytter vi undervisningen fra klasseværelset til verden udenfor skolen. Det er en dejlig afveksling til hverdagen med højere til loftet, mulighed for at aktivere sanserne og lære på nye, kreative og praktiske måder.

Børnene kan afprøve teori og færdigheder fra klassen i omgivelser, der kobler det, de har lært, til verden udenfor skolen. Eller omvendt – få ny viden eller praktiske færdigheder i uderummet, som vi kan arbejde videre med hjemme på skolen. 

Udeskole i naturen

Udeskolen rummer et væld af muligheder og oplevelser. Vi er i gennemsnit afsted hver anden uge, og det ligger fast, at vi halvdelen af gangene bruger naturen som læringsrum. 

Udeskoleaktiviteter i naturen kan fx være:

 • Skovtur, hvor vi tegner tegninger inspireret af årstidens farver.
 • Skovtur, hvor vi måler op for at illustrere små og store afstande.
 • Udflugt til mosen for at finde insekter og små vanddyr.
 • Stjerneløb på engen. 
 • Udflugt til parken for at indhente data, vi kan arbejde videre med i klassen. 
 • Udflugt til havet for at kigge på fugle, der kan inspirere fantasien, når vi skal skrive historier i klassen. 

Andre aktiviteter i udeskolen

Aktiviteterne i udeskolen kommer an på årstiden, projekter i klassen, mulighed for besøg hos virksomheder, forældres arbejdspladser osv. Når vi ikke er i naturen, kan udeskoleaktiviteter kan fx være: 

 • Udflugt til en af Københavns store legepladser, hvor børnene lærer om at gebærde sig i trafikken, færdes i et S-tog, stå på Nørreports travle perron og prøver nye lege og bevægelsesformer. 
 • Museumsbesøg , hvor vi kigger på og taler om stemningsbilleder og farver. 
 • Besøg i en bank, hvor vi hjælper med at optælle lager og øver matematik, samarbejde og lærer om at være en del af en arbejdsplads. 
 • Strandtur, hvor børnene lærer om havets smådyr og finder sten. 
 • Byvandring, hvor vi ser på byens bygninger og går på jagt efter farver, former og typer af arkitektur. 
 • Kirkebesøg, hvor børnene lærer om kristendom og kirkehandlinger, mens de ser en rigtig døbefont og prøver at stå på prædikestolen. 
 • Udflugter til Zoologisk Have, Glyptoteket eller andre kulturinstitutioner.

Udeskole styrker børnenes læring og færdigheder

Der er mange gode grunde til at bruge udeskole som en del af undervisningen og tværfaglige forløb. 

Forskning viser bl.a. at oplevelser i det grønne styrker børns trivsel og adfærdsudvikling – ligesom at det, eleverne lærer i udeskolen hænger ved i længere tid, end det de lærer i et klasselokale. 

Udeskolen giver nemlig nye muligheder for at stimulere sanserne, inddrage andre spændende voksne fortællere, udfolde sig fysisk eller helt konkret røre ved det, man lærer om – i stedet for blot at se og høre. 

Vi oplever, det styrker sammenholdet i klassen at få fælles oplevelser. Eleverne får en bredere forståelse af deres omverden og nye perspektiver, ligesom de bliver bedre til at gebærde sig uden for vante rammer. 

Vi oplever også, at udeskolen skaber mere bevægelse i undervisningen, og gør det lettere for eleverne at binde forskellige fag sammen.

Fakta om udeskolen
 • Udeskolen er for elever fra begynderklasse til 3. klasse
 • Hver klasse er på udeskole 20 gange i løbet af et skoleår
 • Der er altid to voksne med på udeskole (klassens lærere og/eller pædagoger)
 • Klassen kan tage på udeskole alene eller sammen med andre klasser
kvikmarken-skole-4