Kirsebærtræets venner

”Kirsebærtræets venner” er Kvikmarkens Privatskoles fond, hvis midler består af overskuddet fra skolens årlige sensommermarked.

Fondens formål:

Fonden skal sikre:

 • at økonomisk trængte forældre, der har deres barn/børn gående på Kvikmarkens Privatskole, har mulighed for at få bevilget økonomisk tilskud i en afgrænset periode i en særlig opstået situation.

  Eksempler på tilskudsmuligheder:

  1. Tilskud til anskaffelser relateret til skolegangen, tilskud til lejrskolebetaling og lign. og tilskud til skolepengebetaling i en afgrænset periode.
  2. Tilskud til trivselsindsats/særligt forløb for eleven i privat regi.
  3. Tilskud til særlige hjælpemidler til eleven, hvor andre muligheder er afsøgt og udelukket.
 • at skolens elevråd har mulighed for EN gang årligt at ansøge fonden om at få et ønske opfyldt, som kan være til gavn for skolens fællesskab.

 • at Kvikmarkens Privatskole altid har mindst et kirsebærtræ plantet på skolens matrikel.

 1.  

Ansøgningsprocedure for:

Forældre

Skolens forældre ansøger om hjælp fra fonden ved direkte henvendelse til skolens
leder/bestyrelsesformand. Forældrene inviteres til et fysisk møde med skolens leder og/eller
bestyrelsesformand.
Her drøftes situation, ønsker og behov som nedskrives under mødet.
Senest 8 dage derefter kontakter skolens leder eller bestyrelsesformand forældrene og meddeler
om ansøgningen godkendes og den endelige aftale underskrives af forældre, leder og
bestyrelsesformand. Det bevilgede tilskud reguleres via skolepengene.
Der kan ansøges på alle tidspunkter af året

Skolens elevråd:

Elevrådet kan ansøge om et fælles ønske eller et ønske for lille elevråd og et for store elevråd.
Elevrådet skal aflevere en skriftlig ansøgning på skolens kontor. Skolens leder meddeler
elevrådsformand og ansvarlige lærere afgørelsen inden 8 dage. Bestyrelsesformanden skal
godkende beslutningen.

Der kan ansøges fra skoleårets begyndelse, dog tidligst efter første elevrådsmøde, og senest 1.
november.

Skolens bestyrelse og skolens ledelse 2023