Aktiviteter i Frihjulet

SFO med leg, læring og værksteder

I Kvikmarkens Privatskoles SFO, Frihjulet, kan børnene hygge sig og have det sjovt efter skole. Vi gør os umage for at tilrettelægge forskellige aktiviteter, så der er noget for alle. Det er vigtigt for os, at de aktiviteter, vi tilbyder er nogle, som børnene kan lære noget af – fx at træne sociale, motoriske eller kreative færdigheder. Derfor ligger der altid et pædagogisk stykke arbejde i at udtænke og gennemføre aktiviteterne.

Gode rammer for aktiviteter

Frihjulet har ti ansatte: otte pædagoger og to pædagogmedhjælpere. De otte pædagoger er tilknyttet hver sin indskolingsklasse som klassepædagog og er derfor også en vigtig del af børnenes skoledag.

På hverdage er der i udgangspunkt altid otte voksne på arbejde i Frihjulets åbningstid. 

Frihjulet har sine egne lokaler, men bruger hele skolens faciliteter med legeplads, værksteder og klasselokaler, så børnene har mange gode muligheder for at udfolde sig.

Børnene kan enten deltage i de planlagte aktiviteter eller lege og spille – indendørs eller udendørs. De fleste aktiviteter er på tværs af klassetrin, så børnene også lærer at være sammen med nogen, der ikke nødvendigvis er deres egen alder. 

Udeordning

Når skoledagen er slut, er det godt at komme ud for at få noget frisk luft og bevæge sig. Derfor starter vi hver eftermiddag i Frihjulet med at være udendørs fra klokken 13.05 til 13.50, hvor børnene kan lege på skolens legeplads, spille bold mv. 

Værksteder

Vi åbner dagens værksted(er) klokken 14. Klassens pædagog fortæller i slutningen af skoledagen om dagens muligheder, og børnene kan se en liste over åbne værksteder. 

Det kan fx være:

 • naturværksted, hvor vi snitter, laver bål og snobrød
 • smykkeværksted
 • musikværksted med sang
 • idrætsaktiviteter og leg i gymnastiksalen
 • kreativt værksted, hvor man kan lære at tegne, male eller binde snørebånd
 • sy- eller perleværksted
 • træværksted i kælderen

Derudover er der er der altid en gruppe af børn, som hjælper med at lave mad. Vi betragter også køkkenet som et værksted, hvor børnene lærer om sundhed, råvarer og kroppen – og får praktisk erfaring med at tilberede mad til sig selv og andre. 

Udflugter

SFO’en tilstræber at tage på udflugt cirka en gang hver anden uge. Det giver gode fællesskabende oplevelser og muligheder for at lære nyt. 

Det kan fx være: 

 • En tur i svømmehallen (kropslig læring, vandtilvænning og bevægelse)
 • Legepladser i København (læring om trafik, opførsel i offentlig transport og at gebærde sig storbyen)
 • Skovtur på svampejagt (adfærd i naturen, læring om skovens forrådskammer)
 • Arrangementer på biblioteket

 

Eleverne skal tilmelde sig udflugter på forhånd.

Frihjulets madprincipper

Der er altid et mellemmåltid til eleverne i Frihjulet. Vi tilstræber at servere sund, nærende og varieret mad og snacks efter følgende principper: 

 • en bred variation af råvarer, der giver nye smagsoplevelser
 • frugt og/eller grønt udgør halvdelen af måltidet
 • variation i frugt og grøntsager
 • mættende kulhydrater
 • sæsonens råvarer
 • fokus på mindre madspild
 • alle børn hjælper til i køkkenet på skift over en periode
 • fokus på at drikke vand fra sin drikkedunk til måltidet
 • minimum to måltider om måneden med fisk
 • minimum to måltider om måneden med kød
 • højst tre måltider om ugen med fedtfattige mælkeprodukter
 • højst to måltider om ugen med federe kød eller mejeriprodukter
 • højst to måltider om ugen med brød, ris eller pasta, der ikke er fuldkorn
 • højst et “sødt måltid” om måneden
 • højst et “sødt måltid” om ugen i ferieperioder