Friplads

Nedsættelse af forældrebetaling for skole og SFO

Det er muligt at søge om tilskud til forældrebetalingen for husstande, hvis samlede indkomst er indenfor de rammer, som er defineret af Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler. 

Sådan søger I om friplads 

Der kan søges om nedsættelse af forældrebetaling for skole og/eller SFO for et skoleår ad gangen. 

I finder ansøgningsskemaet på Forældreintra i juni måned eller kan hente det på skolens kontor. Ansøgningsskemaet skal afleveres på skolens kontor, og afleveringsfristen fremgår af Forældreintra. 

I kan kun søge om friplads ved skoleårets begyndelse. 

Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler står for at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler. De giver besked i midten af februar, hvis I er blevet tildelt tilskud. Udbetalingen sker som fradrag i skolepengene.