Faciliteter

Skolen, omgivelser og byggeprojekter

Kvikmarkens Privatskole ligger i et dejligt villakvarter i Gladsaxe, i gåafstand til Buddinge Station og med gode transportmuligheder.

Skolen er hyggelig og let at overskue. Vi holder til i tidligere fabriksbygninger, hvor vi flyttede ind i 1968, og siden er der løbende bygget til. I dag består skolen i store træk af en hovedbygning, en bygning med idrætssal og et anneks, hvor SFO’en Frihjulet har til huse.

Faglokaler og mediatek 

Kvikmarkens Privatskole har gode, opdaterede faglokaler, der indbyder til kreativitet, innovation og læring.
Vi har et stort musiklokale med instrumenter, fysiklokale, kreative værksteder til arbejde med håndværk, design, sløjd, tekstiler mv. og en idrætssal med scene, som bl.a. bliver brugt til 4. klassernes årlige teaterforestillinger.

I hjertet af skolen ligger mediateket, hvor elever kan søge information i bøger og på computere eller arbejde sammen om projekter. I forbindelse med Mediateket er et større fællesområde, som 2. og 3. kl. har som supplerende undervisningsområde og som SFO bruger om eftermiddagen.

Når vi har brug for mere plads eller sportsfaciliteter, vi ikke selv har til rådighed, lejer vi os ind i Gladsaxe Idrætshaller, Gyngemosehallen eller på Bagsværd Stadion.

Udendørs faciliteter 

Vi er ofte udendørs – både i frikvarterer, som en del af vores trivsels- og bevægelsesprojekt eller i undervisningen.

Vi råder over en forholdsvis ny legeplads og stor legetrappe, en fodboldbane og en lille urtehave med bålplads.

Derudover bruger vi naturen i nærheden til at lære om dyr, planter og miljø – fx når vi tager de mindste klasser på udeskole.

Byggeprojekt:
Multirum og læringsmiljøer

Vi har færdiggjort en spændende proces med at omdanne vores mediatek og fællesområde (Hallen) til et sammenhængende, moderne multirum.

Vi har fået rammerne til at skabe varieret undervisning, gruppearbejde, SFO-aktiviteter og dynamiske læringsmiljøer i moduler, som let kan rokeres og justeres efter behov.

Det nye multirum skal være skolens hjerte med kreative aktiviteter, samarbejde og leg. Lærerne har været en vigtig del af processen, så vi sikrer, at ombygningen understøtter læringen og læringsmiljøet bedst muligt.

De nye lokaler er åbne og lyse med gode akustiske løsninger, som skaber et behageligt lydniveau. Samtidig indretter vi flere zoner, hvor man enten kan sidde alene eller i en lille gruppe og fordybe sig i ro og fred.

Projektet blev afsluttet i december 2021, vi er meget glade for at bruge vores nye multirum.

“Mit yndlingssted er fodboldbanen, fordi vi tit hygger os med at spille fodbold. Og så er jeg også glad for, der er en ekstra lille bane, når man ikke har den store.”

Max, 4. klasse

Ressourceteamets hus 

Kvikmarkens Privatskole har et ressourceteam, som kan understøtte lærere og elever, når en elev har særlige sociale eller faglige behov. Ressourceteamet har sit eget lille hus, hvor børn kan deltage i test og undervisning i ro og fred.

SFO (Frihjulet) 

Frihjulet har sine egne mindre lokaler, hvor vi blandt andet laver mad og spiser. SFO’en bruger dog hele skolen til sine mange aktiviteter – bl.a. værkstederne, idrætssalen og klasselokalerne.