Skolestartsraketten

Raketten

Når et barn starter i begynderklassen på Kvikmarken bliver hun/han en del af skolestartsraketten. Skolestartsraketten er et koncept for Begynder- og 1. klasse, som sørger for, at de mindste elever får en god start på skolelivet med fart på fagligheden i trygge læringsfællesskaber og et udviklende skolemiljø.

Vi har fokus på trygge overgange, kontinuitet og sammenhænge med kendte lærere og indarbejdede rutiner, samt tidlig læse- og matematikindsats, så eleverne oplever glæde ved skole og læring.

Hver klasse har tilknyttet et fast lærerteam, som er specialiseret i arbejdet med skolestartsbørn. Lærerteamet følger eleverne i to år og arbejder målrettet med elevernes udvikling, læring og trivsel frem mod slutmål for 1. klasse. Vores toårige skolestartsraket sikrer gode forudsætninger for at opbygge og videreføre tætte relationer lærere og elever imellem, arbejdsrutiner for trivsel og læring samt samarbejde mellem skole og hjem. Således er der skabes et solidt fundament når vores elever rykker videre til mellemskolen. Kontaktpædagogen der følger klassen fra 1. – 3. klasse, er med til at sikre en god overgang fra Raketten til Mellemskolen, såvel som den daglige overgang fra skole til SFO om eftermiddagen.

Vores dygtige bevægelsesvejleder har ugentlige timer i både Begynder- og 1. klasse, hvor der arbejdes med elevernes kropslige og motoriske udvikling.

Fællestimer

I Raketten har vi 2×2 lektioner fællestimer om ugen for en målrettet tidlig læse- og matematikindsat. I Fællestimerne deles eleverne i mindre niveaudelte hold for styrke elevernes læringsprogression. Eleverne følges ved screeninger og test i dansk og matematik for at sikre den faglige udvikling.

Tolærerordning

Begynderklasse til 4. klasse har tolærerordning i udvalgte lektioner. Det betyder at klassens faste lærere og/eller pædagoger, sammen underviser i klassen. Formålet er at sikre tryghed, nærhed, faglige udfordringer til alle samt tid og opmærksomhed.

Begynderklassen har tolærerordning 18 ud af 25 lektioner om ugen. 1. klasse har tolærerordning 10 ud af 25 lektioner om ugen.

kvikmarken-skole-103