Skolens historie

Historien om Kvikmarkens Privatskole

Kvikmarkens Privatskole blev grundlagt den 25. maj 1966, hvor en gruppe forældre og lærere besluttede sig for at bryde ud fra Gladsaxe Privatskole for at lave deres egen skole. Her kan du læse historien om, hvordan det hele begyndte.

Udbryderne fra Gladsaxe

Ideen om en ny skole var spiret på et forældremøde i begyndelsen af maj 1966. Mødet tre uger efter, den 25. maj, skulle egentlig bare have været et orienteringsmøde for interesserede forældre, men interessen var så stor, at mødet blev til skolens stiftende generalforsamling. 

Da mødet var slut , var der indmeldt knap 70 børn og skaffet en startkapital på 90.000 kroner (svarende til knap 1 mio. kroner i 2020). Børnene var i alle aldre, så lige fra begyndelsen var det nødvendigt at skabe en skole med samtlige klassetrin. 

Den nye skole fik navnet Den Private Realskole i Søborg og skulle allerede slå dørene op efter sommerferien samme år. 

At skabe en skole på under tre måneder

Undervisningsministeriet gav med det samme grønt lys til en ny realskole med eksamensret og statstilskud. Ministeriet og Gladsaxe Kommune var også hurtige til at godkende initiativgruppens ønske om at indrette sig i en helt ny industribygning på Transformervej. 

Det så lyst ud for den nye skole, men syv uger før skolens åbning fik forældre og lærere afslag på at bruge lokalerne, fordi de omkringliggende virksomheder protesterede imod at have en skole i deres industrikvarter. 

Nu var gode råd dyre, men heldigvis sprang Gladsaxe Kommune hurtigt til og tilbød skolen at leje administrationsfløjen i en stor maskinfabrik på Telefonvej. 

Forældre og lærere knoklede i døgndrift, eleverne malede selv deres klasselokaler, og inventaret kom til som gaver eller gennem gode forbindelser. 

På den måde kunne skolens første leder Elfriede Engelund alligevel byde velkommen til første skoledag i sommeren 1966.

Hvorfor er tidslen vores logo?

Tidslen er Kvikmarkens Privatskoles logo, og det har den været lige siden begyndelsen. 

På mange måder giver det nemlig mening for skolens børn og unge at tænke på sig selv som tidsler. 

Tidslen er næsten umulig at udrydde. Den står stærkt med hovedet højt og rødderne solidt fæstet i jorden. Sidst, men ikke mindst, har tidslen en smuk blomst, der gennemgår en en stor udvikling på kort tid: fra den hårde mørke knop til den fantastiske violette blomst, der sender sine mange hvide fnug ud for at fortsætte kredsløbet.   

"Der skulle være åbenhed i dialogen. Eleverne, de store og de små, var skolens centrum, og deres trivsel dens mål. Det er så indlysende i dag, men dengang måtte det fremhæves på erfaringernes golde baggrund."

– Søren D. Nielsen, lærer ved Kvikmarkens Privatskole fra 1966 til 1972 (citat fra skolens 10-års jubilæumsskrift)​

Drømmen om “noget andet”

Der lå ikke en bestemt ideologi bag den nye skole, men initiativgruppen var enig om, at vi ville “noget andet” end det, de kendte. Drømmen var at bryde med det gamle og skabe plads til forsøg og fornyelse. 

Den moderne tilgang betød blandt andet, at timerne blev fordelt lige mellem mænd og kvinder, og at skolen først og fremmest skulle være til for børnenes skyld. 

Ligesom nu var børnenes trivsel og udvikling omdrejningspunktet for alle aktiviteter. De voksne var enige om, at skolen skulle være et demokrati, hvor børnene blev hørt og havde indflydelse, og hvor dialogen mellem lærere og elever var nær og varm. 

Eleverne skulle ikke bare høre efter og makke ret, men undervisningen skulle være motiverende og tage udgangspunkt i hver enkelt elev og hendes eller hans forudsætninger. 

De første år på Telefonvej

Lejemålet på Telefonvej var begrænset til et år. Så der gik ikke længe, før bestyrelsen igen måtte på arbejde for at finde nye lokaler, der egnede sig til en skole. 

Det viste sig, at de ikke behøvede kigge ret langt. I foråret 1967 blev det nemlig besluttet på en ekstraordinær generalforsamling at købe skolens nuværende lokaler på Kvikmarken – mindre end to kilometer væk fra de midlertidige skolebygninger. 

Kommunen forlængede lejemålet på Telefonvej endnu et år, og alle gjorde deres for at skaffe de nødvendige penge. Selv eleverne samlede penge til skolearrangementer for at bidrage til deres nye skole.

En ny begyndelse på Kvikmarken

Flytningen til Kvikmarken blev på mange måder en ny begyndelse for skolen. Den skiftede navn til Kvikmarkens Privatskole, og der var en stor tilstrømning af elever. 

Men foråret 1968 var også en brydningstid, hvor mange af lærerne forlod skolen, fordi der var for mange forskellige holdninger til retningen for skolens fremtid. 

De grundlæggende værdier forblev dog de samme, og det er de stadig. 

På Kvikmarkens Privatskole er der stadig plads til forsøg og fornyelse, men uanset hvad er vores elever, deres trivsel og udvikling omdrejningspunktet for alt, hvad vi gør.