Skolestart

Førskoleforløb giver en god start på skoletiden

For at give både børn og forældre den allerbedste begyndelse på skolelivet, har vi på Kvikmarkens Privatskole et førskoleforløb, som begynder allerede i oktober måned, året før barnet starter i skole. 

Forløbet giver børn og forældre i de kommende begynderklasser mulighed for at lære hinanden, lærere, pædagoger og ledelse at kende og få en forsmag på hverdagen i skole og SFO.  

Informationsaften for den kommende begynderklasse

I efteråret- et lille år inden skolestart – inviteres der til informationsaften for forældre til børn, som har fået plads i begynderklassen samt forældre til børn der står på venteliste. Til informationsmødet fortæller skolens ledelse og lærere om skolen, førskoleforløbet, skolestart og forventninger til samarbejdet mellem skole og hjem. Informationsmødet byder også på en rundvisning på skolen. 

Cirkus Nissesjov for børnehaverne

I november har vi en særlig juleforestilling på skolen for børnehaver med et eller flere børn, som skal starte i begynderklassen hos os det kommende skoleår. 

Vi inviterer hele den børnegruppe, barnet tilhører. Langt de fleste børnehaver takker ja, og Cirkus Nissesjov plejer at være en stor succes. 

Skattekistedag for børnehaverne

Inden sommerferien (oftest i maj) inviterer vi på besøgsdag for børnehaver med et eller flere børn, som skal starte i begynderklassen hos os det kommende skoleår. Invitationen gælder både de kommende begynderklasseelever og deres børnegrupper i børnehaverne. Børnene leger i skolegården, prøver forskellige aktiviteter og møder de voksne på skolen. 

Alle skoler i Gladsaxe Kommune har sådan en besøgsdag, og børnehaverne er forpligtet til at deltage, så alle kommende skolebørn har mulighed for at opleve deres skole og vise den til deres venner. De børn, som skal starte på Kvikmarkens Privatskole, afleverer hjemmelavede skattekister fyldt med billeder, lege, sange mv., som hjælper os til at lære børnene at kende og skabe en god overgang fra børnehave til SFO og skole.

IO-samtaler (intensiverede overdragelsessamtaler)

Forældre og børnehaven kan tage initiativ til IO-samtaler, hvis der er noget særligt at bemærke om et barn, der skal starte i begynderklassen. Der afholdes to overdragelsessamtaler, og begge foregår mellem forældre, børnehave, skole og eventuelle støtte- eller ressourcepersoner. 

Det første møde bliver holdt i børnehaven i marts eller april, hvor al viden, arbejde og metoder om barnet og hans eller hendes særlige behov bliver overleveret til skolen for at sikre en god skolestart. 

Det andet møde bliver holdt på skolen i september, hvor vi sammen gør status på overgangen og det fremadrettede arbejde omkring barnet. 

På Kvikmarkens Privatskole anser vi det som nødvendigt, at forældre og børnehaver indkalder til IO-samtaler ved alle børn, hvor der er noget særligt at bemærke. 

Det giver det bedste fundament for en god skolegang.

Aktivitetslørdag

Alle kommende begynderklassebørn og deres forældre bliver inviteret til aktivitetsdag i SFO’en en lørdag formiddag i april. Her kan I møde pædagogerne i vores Frihjulet og prøve forskellige SFO-aktiviteter for at få en forsmag på, hvad det vil sige at gå i SFO. 

Førskolesamtaler

I april eller maj holder den kommende klasselærer og klassepædagog førskolesamtaler med forældrene til de børn, som starter i begynderklassen efter sommerferien. Til samtalen kan forældre fortælle om deres barn, så vi på Kvikmarkens Privatskole har de bedste forudsætninger for at hjælpe hende eller ham til en god start i skole og SFO. 

Forårsfest

Cirka to uger inden SFO-start holder vi forårsfest for de kommende begynderklassebørn og deres forældre. Børnene møder deres nye lærere, bliver opdelt i klasser og kan lære de nye klassekammerater lidt at kende. 

Efter lidt tid i klasserne er der fællesspisning i gården, hvis vejret tillader det. 

SFO-start

På Kvikmarkens Privatskole følger vi Gladsaxe Kommune og har SFO-start d. 1. juni (eller første hverdag herefter). 

Den første dag i SFO begynder klokken 9 om morgenen, hvor børn og forældre bliver taget imod i skolegården. Så er der fællessamling og aktiviteter i SFO’en, hvor forældrene kan blive eller gå en tur – afhængigt af, hvilken aftale I laver med jeres barn.

Første skoledag

På første skoledag begynder børnene rigtigt i skole. Det er en kort dag, som altid ligger dagen efter at skolens øvrige elever er startet midt i august.